Παραδοσιακές γεύσεις Αιγαίου με επιλεγμένα υλικά,
από ντόπιους παραγωγούς & ψαράδες.